Επιχειρήσεις

Aritcles about business

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ άρ. 19 Ν. 3982/2011 ( ΜΗ ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)

 • Posted on: 21 July 2014
 • By: advice4u

Υ.Α αριθμ. οικ 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β) Άρθρο 3Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης1. Γενικά Δικαιολογητικά:α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο)( σημείωση :ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ   στην διεύθυνση ανάπτυξης της οικείας περιφερείας ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ  γ) .   β. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρωμένη). ( σημείωση:  ΑΥΤΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ )γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.δ. Μελέτη εγκατάστασης, σύμφωνα με το Β.Δ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

 • Posted on: 10 July 2014
 • By: advice4u

Το τοπογραφικό διάγραμμα που κατατίθεται στις Υπηρεσίες Δόμησης για έκδοση άδειας δόμησης σε ακίνητο εκτός σχεδίου θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω:1.Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του γεωτεμαχίου, με τυφιστάμενα και μελλοντικά κτίσματα.Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών γεωτεμαχίου και κτισμάτων(υφιστάμενων και μελλοντικών), πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις ορίων γεωτεμαχίου και κτισμάτων.Σε περίπτωση που το γεωτεμάχιο προέρχεται από διοικητική πράξη διανομής ή αναδασμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και διαθέτει

ΔΙΚΑΙ0ΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΙΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ H ΩΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 • Posted on: 17 June 2014
 • By: advice4u

1. Αίτηση, με τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.2. Όταν πρόκειται για πολυκατοικία, αντίγραφο του κανονισμού της από το οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 • Posted on: 10 June 2014
 • By: advice4u

Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής − πώλησης τροφίμων ή/και ποτών είναι τα μηχανήματα τα οποία μπορούν να συντηρούν στις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση συνθήκες (προσυσκευασμένα) ή/και να αναμιγνύουν και να διαθέτουν τα ανωτέρω μετά από εντολή που δίδεται με κέρμα ή άλλο τρόπο.Οι ανωτέρω πωλητές τοποθετούνται σε δημόσιους ανοικτούς ή στεγασμένους χώρους (π.χ. έμπροσθεν επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως, σταθμούς, χώρους αναμονής κ.λπ. ή ιδιωτικούς χώρους (π.χ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ-ΨΙΛΙΚΑ

 • Posted on: 24 May 2014
 • By: advice4u

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Διάταξης αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να κατέχουν ΑΔΕΙΑ ίδρυσης και λειτουργίας της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τις διαδικασίες της κείμενης Νομοθεσίας, βάσει της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

 • Posted on: 19 May 2014
 • By: advice4u

Οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ διακρίνονται σε:1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν ξεκινάμε ένα Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 • Posted on: 12 May 2014
 • By: advice4u

Όταν θέλουμε να ανοίξουμε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος , το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βρούμε τον κατάλληλο χώρο , και αφου μας κάνει η θέση και το ενοίκιο ,σημαντικό να γνωρίζουμε  αν “βγαίνει” η άδεια  λειτουργίας .Τα σημαντικότερα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν ξεκινάμε το ψάξιμο να νοικιάσουμε ένα χώρο που θα προορίζεται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  είναι:1. Ψάχνουμε τον κανονισμό της πολυκατοικίας ( εάν το κτίριο είναι πολυκατοικία).

Σταυροί Φαρμακείων – Το σήμα κατατεθέν ενός σύγχρονου φαρμακείου

 • Posted on: 15 November 2013
 • By: xarisd

Ο ρόλος του σταυρού για ένα σύγχρονο φαρμακείο μέσα στο ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον της πόλης είναι πολύ σημαντικός.  Ένας σταυρός φαρμακείου θα πρέπει να κάνει το φαρμακείο σας να ξεχωρίζει από πολύ μακριά, κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί συνδυάζοντας πολλούς παράγοντες. Ένας βασικός παράγοντας είναι η φωτεινότητα ενός σταυρού. Ένας άλλος παράγοντας είναι ο τρόπος κατασκευής καθώς και ο τρόπος και το σημείο τοποθέτησης του. Θα αναπτύξουμε όλους αυτούς τους παράγοντες παρακάτω.

Έπιπλα Φαρμακείου

 • Posted on: 15 November 2013
 • By: xarisd

Τα φαρμακεία - ως χώροι σωματικής και ψυχικής υγείας και ευ ζην - οφείλουν να αποπνέουν στους «πελάτες»  που εισέρχονται σ’ αυτόν το χώρο - είτε ως ασθενείς, είτε σαν άτομα που ενδιαφέρονται για μια συμβουλή υγείας ή για την απόκτηση ενός φαρμάκου - αίσθημα ευεξίας, τόνωσης και ανανέωσης.Πριν από αρκετό καιρό ένα κύριο χαρακτηριστικό αρκετών φαρμακείων ήταν η λεγόμενη «φαρμακίλα» - δηλαδή μια πολύ δυσάρεστη μυρωδιά που κυριαρχούσε στο χώρο - σωροί φαρμάκων στοιβαγμένοι στα γύρω ράφια, και τα παλαιά έπιπλα.

Μήνας του Μέλιτος με Πολυτέλεια στη Σαντορίνη

 • Posted on: 15 August 2013
 • By: ezineart

Αφού ένα ζευγάρι ολοκληρώσει μία αλησμόνητη και ρομαντική γαμήλια τελετή στη Σαντορίνη, το επόμενο βήμα που λογικά ακολουθεί είναι ο μήνας του μέλιτος. Ωστόσο, ο μήνας του μέλιτος δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε όσους τελούν τον γάμου τους στο νησί, με χιλιάδες ζευγάρια να «χαράζουν» το δρόμο τους για τις πολυτελείς βίλες και κατοικίες της Σαντορίνης και, συγκεκριμένα, τη villa santorini, στοχεύοντας σε ονειρεμένες στιγμές.

Σελίδες