Νομικά

Articles about legal

Πότε θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση κλονισμού του γάμου?

  • Posted on: 8 December 2013
  • By: 82

Ισχυρός Kλονισμός του γάμου - Λόγοι διαζυγίουKατ΄ αρχην βασει του αρθ. 1439 A.K. οι προυποθέσεις δημιουργίας λόγου διαζυγίου ειναι οι εξης:α. γεγονος που προκαλεσε κλονισμο στο γαμο και που αφορα τον εναγομενο ή την εναγομενη συζυγο (δηλαδη εκεινον η΄εκεινη εναντιον του οποιου η΄της οποιας στρεφεται η αγωγη διαζυγιου) η΄ και τους δυο συζυγους.β. το γεγονος αυτο να κλονισε ισχυρα την εγγαμη σχεσηγ. ο κλονισμος να κατεστησε στη συνεχεια βασιμα αφορητη την εξακολουθηση της εγγαμης συμβιωσης.

Πότε υφίσταται διετή διάσταση για έκδοση διαζυγίου και ποιός μπορεί να ζητήσει διαζύγιο για αυτό το λόγο ?

  • Posted on: 8 December 2013
  • By: 82

Άρθ. 1439 εδ. 3 Αστικού Κώδικα "Εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος. Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής και δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων." Κατά το άρθρο 1439 εδ.

Τι είναι το αυτόφωρο έγκλημα και ποιά τα χρονικά όριά του

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: 82

Τι είναι το αυτόφωρο έγκλημα και ποιά τα χρονικά όριά του;Α. Αυτόφωρο.Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 242 ΚΠοινΔ έχουμε αυτόφωροέγκλημα, εφόσον σε κάθε περίπτωση δεν έχει περάσει ολόκληρη η επόμενη μέρα από τη διάπραξη του εγκλήματος (θα αναφερθούμε επ΄αυτού κατωτέρω) και συντρέχει μία από τις εξής περιπτώσεις:1. Το έγκλημα είναι "εν τω πράττεσθαι", δηλαδή όταν ο δράστης καταλαμβάνεται αμέσως τη στιγμή εκείνη, που διαπράττει την αξιόποινη πράξη.2.

Πότε έχουμε περίπτωση αναξιότητας κληρονόμου αποκλήρωσης κληρονόμου και αποποίησης κληρονομίας

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: 82

Α.Αναξιότητα:

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν 3843 ΤΟΥ 2010

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση)

Ο Ν 3843 / 2010 αναφέρεται , μεταξύ άλλων , στην τακτοποίηση ημιυπαιθρίων και άλλων αυθαίρετων χώρων ή ακριβέστερα στη ρύθμιση και διατήρηση για 40 χρόνια των χώρων που υπάγονται στις διατάξεις του και για τους οποίους θα υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις και θα καταβληθεί το ειδικό πρόστιμο που προβλέπει .