Τεχνολογία/Επιστήμη

Articles about technology and science

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ( Απόφαση Γ.622/61/1983 παρ.3 ( Φ.Ε.Κ. 9Β’ /84) )

  • Posted on: 16 July 2014
  • By: advice4u

Α. Ο δικαιούχος οικογενειακής στέγης πρέπει να είναι ο κυριος του οικοπέδου για το οποίο χορηγείται η άδεια οικογενειακής στέγης.Β. Το οικόπεδο πρέπει να είναι οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και η χρήση κατοικίας να μην αντίκειται στις προβλεπόμενες χρήσεις για την περιοχή από τα ειδικά διατάγματα, η τογενικό πολεοδομικό σχέδιο , η την πολεοδομική μελέτη.Γ.

Οι Αμέτρητες Επιλογές για Service Υπολογιστών

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: ezineart

Οι περισσότεροι υπολογιστές σήμερα διατίθενται με εγγύηση, αλλά, όταν εκπνεύσει η ισχύς της εγγύησης, μία συνετή κίνηση είναι να επιλέξετε κάποια αξιόπιστη και έμπιστη εταιρεία παροχής service υπολογιστων. Την ίδια ώρα, καλό είναι να έχετε επίγνωση των βασικών αρχών σχετικά με την επισκευή υπολογιστών, ώστε να μην κληθείτε ποτέ να πληρώσετε μία περιουσία για διάφορες μικροεπισκευές του υπολογιστή σας, που θα μπορούσατε να αποφύγετε.Οι μικροεπισκευές είναι, συνήθως, εύκολες και εφικτές ακόμη και από άτομα που δεν κατέχουν πολλές γνώσεις γύρω από τους υπολογιστές.

Φωτοβολταικα Πρακτικός οδηγός εγκατάστασης

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: 239

Εθνικός στόχος της Ελλάδος είναι το 2020 το 20% της ενέργειας που καταναλώνεται από το σύνολο των πολιτών να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για να υλοποιηθεί ένας τέτοιος στόχος η κυβέρνηση ώθησε τους πολίτες και τους επιχειρηματίες της χώρας, δίνοντας τους αξιόλογα κίνητρα ώστε να ολοκληρωθεί ένα τόσο μεγάλο έργο.

Φωτοβολταικα Συστήματα και ΑΠΕ στην Ελλάδα του 2012

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: 248

Ύστερα από δύο παγκόσμιες πετρελαϊκές κρίσεις, τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και κάτω από την εκτίμηση ότι οι πετρελαιοπηγές κάποτε θα στερέψουν η παγκόσμια οικονομία αναζητεί εναλλακτικές πηγές ενέργειας και μάλιστα όπου αυτό είναι εφικτό ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν με περαιτέρω μόλυνση το φυσικό περιβάλλον.
Έτσι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με κυριότερες τη γεωθερμία, την ηλιακή ενέργεια και την αιολική ενέργεια.

Φωτοβολταικα Συστήματα Terra Verde

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: 248

 
TERRA VERDE
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Επενδύοντας στο μέλλον με αισιοδοξία
Η TERRA VERDE μέσα στο 2011 εγκαινίασε 3 νέες συνεργασίες στην Ξάνθη, τα Γρεβενά
και το Βόλο. Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει παρουσία στη Θεσσαλονίκη που είναι και τα
κεντρικά της γραφεία, στο Ανατολικό, την Ορεστιάδα, τα Ιωάννινα. Στόχος της εταιρείας για
το 2012 είναι η δημιουργία νέων γραφείων στη Λάρισα, την Κατερίνη και τη Χαλκιδική και
τα στελέχη της εταιρείας εργάζονται σκληρά για την επίτευξή του.