Αναδυόμενες Στρατηγικές Στο Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: 3334
Rating: 
0
No votes yet

Τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ δυσκολότερα για το φαρμακευτικό μάρκετινγκ. Το ρυθμιστικό περιβάλλον γίνεται αυστηρότερο, οι πιέσεις από τη κρίση εντείνονται, ενώ από την άλλη οι μέτοχοι γίνονται πιο απαιτητικοί.
Φαίνεται πως τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τα στελέχη του μάρκετινγκ των  φαρμάκων είναι η πρόσβαση ενός νέου φαρμάκου στην αγορά, με άλλα λόγια η αποζημίωση του από τα κοινωνικά ταμεία ( ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία κλπ.), και οι αυξανόμενες πιέσεις για δραστικό περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.
Άρα αυτό που απασχολεί το μάρκετινγκ σήμερα δεν είναι μόνο πώς θα ενημερώνει με διαφάνεια και επαγγελματισμό, τους ιατρούς για τα νέα φάρμακα, γιατί αυτό δεν είναι πλέον αρκετό, αλλά, καθώς η δύναμη των ιατρών στην απόφαση της επιλογής μιας θεραπείας μειώνεται, πως να ενημερώνει παράλληλα με τον ίδιο επαγγελματισμό και διαφάνεια και αυτούς των οποίων η επιρροή στην επιλογή της θεραπείας αυξάνεται, δηλαδή πως θα ενημερώνει και τους «νέους εμπλεκόμενους», στην απόφαση για την επιλογή μιας θεραπείας όπως είναι σήμερα ο ΕΟΠΥΥ, ο ίδιος ο ασθενής κλπ.
Η νέα αυτή κατάσταση επιβάλλει στο φαρμακευτικό μάρκετινγκ να βρει τρόπους να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί και με τις «νέες αυτές ομάδες συμφερόντων». Ποιές προσαρμογές θα πρέπει να υιοθετηθούν για να γίνει αυτό με επιτυχία είναι ένα  από τα ερωτήματα σήμερα. Το ζητούμενο είναι ένα νέο μοντέλο συνεργασίας της φαρμακοβιομηχανίας με τους παράγοντες της υγείας το οποίο:
- Να επεκτείνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς και το Σύστημα Υγείας και - Να προτείνει μια νέου τύπου συνεργασία (της Φαρμακοβιομηχανίας) με όλους τους παράγοντες της υγείας.
Πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν ήδη υπηρεσίες εξυπηρέτησης των παραγόντων της υγείας καθώς επίσης και νέα προϊόντα. Για αρκετά χρόνια οι μεγάλες εταιρείες έχουν προσπαθήσει να αναπτύξουν στενή συνεργασία με τις τοπικές οργανώσεις υγείας, προσφέροντας τους επιπρόσθετη βοήθεια για να αποκτήσουν τη δυνατότητα να παράσχουν υπηρεσίες προς τους ασθενείς που δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν από μόνες τους οι υπηρεσίες υγείας.
Αυτή η στενή συνεργασία μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως για παράδειγμα της προσφοράς εκπαιδευτικής κατάρτισης για τους επαγγελματίες υγείας, ή την υποστήριξη για πρόσληψη ειδικών νοσηλευτριών για να προσφέρουν περισσότερες βασικές υπηρεσίες σε ασθενείς.
Μερικές εταιρίες, έχουν πάει ακόμα παραπέρα, και έχουν μετασχηματισθεί οι ίδιες επιτυχώς σε φορείς παροχής υπηρεσιών. Προσφέροντας για παράδειγμα υπηρεσίες αιμοκάθαρσης σε μερικές αγορές καθώς επίσης και φάρμακα ή αναλώσιμα που απαιτούνται.
Στο πλαίσιο του νέου αυτού μοντέλου συνεργασίας η φαρμακευτικές εταιρείες θα πρέπει να αναπτύξουν:
- Αποτελεσματικές εσωτερικές διαδικασίες ώστε  να μπορέσουν να προσαρμοσθούν έγκαιρα στις αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον και να χειριστούν με επιτυχία τις  «νέες ομάδες συμφερόντων» (πχ. ΕΟΠΥΥ), και - Δεξιότητες που χρειάζονται για να συμβάλουν σε συνεργασία με τις αρχές σε σωστότερες αποφάσεις για τα φάρμακα και την πρόσβαση τους στους ασθενείς ώστε να μεγιστοποιείται το όφελος προς τον ασθενή.
Για να το επιτύχουν αυτό χρειάζονται τις δεξιότητες κατάλληλων στελεχών. Τα στελέχη αυτά θα πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα για να εξασκούν άριστη επιστημονική ιατρική ενημέρωση με βάση την εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε ομάδας συμφερόντων.
Όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό η πιστοποίηση των στελεχών της επιστημονικής ιατρικής ενημέρωσης συμβάλλει στην αναγνώριση του ρόλου των και στην αναβάθμιση της εικόνας και του ρόλου της φαρμακευτικής βιομηχανίας ως ισότιμου εταίρου των υπηρεσιών υγείας στη περίθαλψη και ανάπτυξη νέων θεραπειών.
Δύο ακόμη τάσεις διαφαίνονται που συνδέονται στενά με την πρόσβαση της αγοράς και τους «νέους εμπλεκόμενους», που θα αλλάξουν το φαρμακευτικό μάρκετινγκ τα επόμενα χρόνια:
- η αυξανόμενη «βασισμένη στις αποδείξεις» ιατρική πράξη και - η αυξανόμενη ανάγκη όλων των φορέων (και όχι μόνο των ιατρών) για ιατρική ενημέρωση
Στα επόμενα χρόνια, η απαίτηση για «βασισμένη στις αποδείξεις» ιατρική αναγκάζει τη φαρμακοβιομηχανία να μαθαίνει και να τεκμηριώνει συνεχώς νέα δεδομένα για τα προϊόντα της και να τα επικοινωνεί με αποτελεσματικό τρόπο στους Επαγγελματίες Υγείας και τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας.
Από την άλλη μεριά καθώς οι ασθενείς θα γίνονται όλο και πιο καλά πληροφορημένοι για τα φάρμακα θα γίνονται ταυτόχρονα όλο και πιο πρόθυμοι να πληρώνουν οι ίδιοι για τα φάρμακα αυτά αν δεν τους τα καλύπτει το ταμείο τους. Αυτό θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες αλλά και νέες μορφές επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.
Η επιχειρησιακή καινοτομία, η σαφής κλινική διαφοροποίηση και τα πιστοποιημένα στελέχη για δεξιότητες επαγγελματικής αριστείας στην επιστημονική ιατρική ενημέρωση και το φαρμακευτικό μάρκετινγκ θα είναι τα μόνα που θα μπορέσουν τα επόμενα χρόνια να καθορίσουν τις επιτυχημένες φαρμακευτικές εταιρείες.

Keyword: 
φαρμακευτικό μάρκετινγκ νέο μοντέλο συνεργασίας επιστημονική ιατρική ενημέρωση επιχειρησιακή καινοτομία
DateUpdated: 
NULL
DateAdded: 
2012-12-04 00:40:57
AuthorResource: 

Συγραφέας:Γιώργος ΚαλαφατάκηςΣύμβουλος Φαρμακευτικών ΕπιχειρήσεωνΠρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (ΕΕΦαΜ)www.eefam.gr

Category: