Διέξοδοι εκπαίδευσης για ενηλίκους

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: 982
Rating: 
0
No votes yet

Διέξοδοι εκπαίδευσης για ενηλίκους
 
Ποιος είπε ότι οι ενήλικοι δεν έχουν δικαίωμα στη μάθηση; Ποιος ισχυρίστηκε ότι έφυγε το τρένο γι αυτόν και είναι αργά για γράμματα. Ποτέ δεν είναι αργά για όποιον έχει μεράκι να σπουδάσει και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Σήμερα εκμεταλλευόμενος τις νέες τεχνολογίες μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει σε ένα από τα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ ή και του ΑΠΚΥ. Ο μοναδικός σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας για να μην εγγραφεί κάποιος στα Ανοικτά Πανεπιστήμια είναι το οικονομικό. Σίγουρα οι εποχές που διανύουμε δεν είναι ενθαρρυντικές για τέτοιου είδους κινήσεις που για κάποιους μπορεί να θεωρηθεί πολυτέλεια, αλλά για κάποιους σίγουρα είναι ανάγκη.
Ακόμα και αν κάποιος αισθανθεί ότι ο δρόμος για την απόκτηση του πτυχίου μέσα από την ολοκλήρωση των εργασιών όλων αυτών των θεματικών ενοτήτων, ακόμα και αυτός είναι αδικαιολόγητος. Οι εργασίες ΕΑΠ και οι εργασίες ΑΠΚΥ είναι κατανοητές, αλλά στην περίπτωση που ο χρόνος λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων πιέζει τότε συμβουλευτείτε τα εξειδικευμένα συμβουλευτικά γραφεία. Τα προγράμματα που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι:
 
 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (200 θέσεις)
2. Πληροφορική (1000 θέσεις)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1000 θέσεις)
4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (800 θέσεις)
5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (800 θέσεις)
6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (100 θέσεις)
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
 
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (300 θέσεις)
2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (150 θέσεις)
3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (270 θέσεις)
4. Τραπεζική (320 θέσεις)
5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (300 θέσεις)
6. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (120 θέσεις)
7. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (90 θέσεις)
8. Διασφάλιση Ποιότητας (270 θέσεις)
9. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90 θέσεις)
10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (220 θέσεις)
11. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (120 θέσεις)
12. Διαχείριση Αποβλήτων (180 θέσεις)
13. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (45 θέσεις)
14. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45 θέσεις)
15. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (100 θέσεις)
16. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (60 θέσεις)
17. Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού (60 θέσεις)
18. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (60 θέσεις)
19. Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα (60 θέσεις)
20. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120 θέσεις)
21. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (60 θέσεις)
22. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (90 θέσεις)
23. Σπουδές στην Εκπαίδευση (420 θέσεις)
24. Εκπαίδευση Ενηλίκων (160 θέσεις)
25. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90 θέσεις)
 
Η εκπαίδευση είναι αγαθό και πρέπει να προσφέρεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας. Κάντε το βήμα! Κάποιος θα βάλει πλάτη στην προσπάθεια!

Keyword: 
Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ ΑΠΚΥ Θεματικές Ενότητες Εργασίες Θεματικών Ενοτήτων
DateUpdated: 
NULL
DateAdded: 
2012-11-05 14:21:24