Νέα μέθοδος για εξωσωματική

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση)
Rating: 
0
No votes yet

Ανακοινώθηκε στην Κύπρο υπηρεσία προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης
Νέα μέθοδος για εξωσωματική
Σκοπός της νέας υπηρεσίας είναι η επιλογή και μεταφορά στη μήτρα μόνο των υγιών εμβρύων, για να διασφαλίζεται η γέννηση υγιών παιδιών χωρίς τον κίνδυνο γενετικών ασθενειών
Την παροχή νέας υπηρεσίας προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης, για την ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών με τη χρήση της πλέον προηγμένης τεχνολογίας των μικροσυστοιχιών DNA (DNA-Chips), ανακοίνωσε το τμήμα Κυτταρογενετικής και Γονιδιωματικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής (ΙΝΚΓ).
Η τεχνική αυτή προϋποθέτει εξωσωματική γονιμοποίηση και έχει ως στόχο την επιλογή και μεταφορά στη μήτρα μόνο των υγιών εμβρύων για να διασφαλίζεται η γέννηση υγιών παιδιών, χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών γενετικών ασθενειών. ‘Αρχισε να εφαρμόζεται μόλις πρόσφατα και παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης όλων των χρωμοσωμάτων (23 ζεύγη), αλλά και εκατοντάδων άλλων μικρότερων περιοχών σε ολόκληρο το ανθρώπινο γονιδίωμα.
Πότε εφαρμόζεται;
Η ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών μπορεί να ζητηθεί από ζευγάρια με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης φυλοσύνδετων ασθενειών (προσδιορισμός φύλου του εμβρύου), από γονείς που είναι φορείς μιας ισοζυγισμένης χρωμοσωμικής ανωμαλίας και από ζευγάρια με κακή πρόγνωση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, όπως για παράδειγμα επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες στην εξωσωματική γονιμοποίηση, επαναλαμβανόμενες αποβολές και αυξημένη ηλικία μητέρας.
Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες αποτελούν την κύρια αιτία (60-80%) που οδηγεί στην αποτυχία επίτευξης κύησης, την αυτόματη αποβολή του εμβρύου ή ακόμα τη γέννηση παιδιού με γενετική πάθηση. Οι μικροσυστοιχίες DNA αποτελούν ενδεχομένως σήμερα την καλύτερη δυνατή υπηρεσία προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης για την ανίχνευση όχι μόνον όλων των αριθμητικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών, αλλά και πολλών άλλων γενετικών συνδρόμων.
Το τμήμα Κυτταρογενετικής και Γονιδιωματικής του ΙΝΓΚ έχει ήδη ολοκληρώσει την τεκμηρίωση της νέας μεθόδου, η οποία έχει αποδειχθεί πολύ ευαίσθητη και πολύ αξιόπιστη. Η υπηρεσία θα προσφέρεται σε συνεργασία με τα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που λειτουργούν σε όλη την Κύπρο. Η νέα μέθοδος προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης με μικροσυστοιχίες DNA έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από μερικά εργαστήρια στην Ευρώπη με εξαιρετικά αποτελέσματα και έχουν ήδη γεννηθεί τα πρώτα υγιή παιδιά με τη μέθοδο αυτή.

Keyword: 
Ανακοινώθηκε στην Κύπρο υπηρεσία προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης Νέα μέθοδος για εξωσωματική Σκοπός της νέας υπηρεσίας είναι η επιλογή και μεταφορά στη μήτρα μόνο των υγιών εμβρύων για να διασφαλίζεται η γέννηση υγιών παιδιών χωρίς τον κίνδυνο γε
DateUpdated: 
NULL
DateAdded: 
2010-04-16 13:20:44