Οι λόγοι που έφεραν στο προσκήνιο το ρόλο των οικιακών βοηθών

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: ezineart
Rating: 
0
No votes yet

Οι δυναμικοί ρυθμοί των σύγχρονων πόλεων και η αναγκαιότητα να εργάζονται και οι δύο γονείς μίας οικογένειας, για βιοποριστικούς ανέδειξαν και έφεραν στο προσκήνιο το ρόλο των οικιακών βοηθών.Οι οικιακοί βοηθοί πραγματοποιούν μία σειρά από οικιακές εργασίες λύνοντας ουσιαστικά τα χέρια του εργαζόμενου ζεύγους, που παράλληλα, συνήθως, έχει να μεγαλώσει και παιδιά, και συμβάλλοντας στη διατήρηση του αρμονικού κλίματος μέσα στην οικογένεια, αφού οι γονείς απαλλάσσονται τουλάχιστον από το βάρος των οικιακών υποχρεώσεων. Παρ’ όλα αυτά τα εργαζόμενα ζευγάρια είναι υποχρεωμένα να επωμισθούν το οικονομικό βάρος των οικιακών βοηθών αδυνατώντας να πράξουν διαφορετικά. Αυτό οφείλεται στην ανυπαρξία ενός οργανωμένου και ανθρωποκεντρικού κράτους πρόνοιας που θα έπρεπε να μεριμνά για την παροχή βοήθειας στο σπίτι σε νεαρά εργαζόμενα ζευγάρια που διαθέτουν παιδιά ή επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Όπως αναφέρθηκε τα εργαζόμενα ζευγάρια πολλές φορές στρέφονται προς τη λύση των οικιακών βοηθών, καθώς δεν έχουν άλλη διέξοδο, και επιβαρύνονται οικονομικά. Ένα πραγματικό κράτος πρόνοιας θα μπορούσε να βοηθήσει τα εργαζόμενα ζευγάρια, εκπονώντας προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα με στόχο την παροχή βοήθειας σε νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικιακές εργασίες, ενώ παράλληλα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαθέτουν οικιακούς βοηθούς. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο είτε πολλές γυναίκες να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την εργασία τους χάριν της διαχείρισης του νοικοκυριού είτε οι οικογένειες να δαπανούν μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού για να προσλάβουν οικιακούς βοηθούς, που θα διεκπεραιώνουν οικιακές εργασίες που εκτείνονται από τη μαγειρική και καθάρισμα του σπιτιού έως τη φύλαξη των παιδιών.Να σημειωθεί τέλος πως ναι μεν οι οικιακοί βοηθοί έχουν καταστεί αναπόσπαστο τμήμα των σύγχρονων νοικοκυριών, παρέχοντας μεγάλη αρωγή, ωστόσο το κοινωνικό κράτος θα μπορούσε να δώσει πολλές λύσεις στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ανταπόκρισης στις οικιακές τους υποχρεώσεις και στρέφονται στους οικιακούς βοηθούς, αφού δεν έχουν άλλη επιλογή.

Keyword: 
Οικιακοί βοηθοί οικιακοι βοηθοι
DateUpdated: 
NULL
DateAdded: 
2011-05-30 12:21:11