Οι οικιακοί βοηθοί προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες και πολύτιμες ανάσες στα νοικοκυριά

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: ezineart
Rating: 
0
No votes yet

Η παρουσία οικιακών βοηθών στα νοικοκυριά αποτελεί αναντίρρητα προνόμιο και πολυτέλεια των λίγων. Οι οικιακοί βοηθοί προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες και πολύτιμες «ανάσες» σε νοικοκυριά που λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορούν φέρουν εις πέρας τις οικιακές εργασίες. Ποια είναι όμως τα τυπικά προσόντα που πρέπει  να έχουν οι οικιακοί βοηθοί και ποιος ο ρόλος τους;Οι σύγχρονοι οικιακοί βοηθοί πρέπει να διαθέτουν μία σειρά από δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα που θα τους καταστήσουν απαραίτητους για τα νοικοκυριά. Οι οικιακοί βοηθοί πρέπει να κατέχουν επαρκώς την τέχνη της μαγειρικής, να μεριμνούν για τον σωστό καθαρισμό των σπιτιών, να ξέρουν να σιδερώνουν και τέλος να είναι σε θέση να φυλάττουν και να φροντίζουν παιδιά και ηλικιωμένους, με άλλα λόγια να μπορούν να διαπαιδαγωγήσουν και να έχουν γνώσεις νοσηλευτικής. Παράλληλα, οι οικιακοί βοηθοί χρειάζεται πολλές φορές να αφουγκράζονται τις ανάγκες των παιδιών και των ηλικιωμένων, μπαίνοντας στην ψυχοσύνθεσή τους. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου οι οικιακοί βοηθοί να διατηρούν μία αρμονική και ευχάριστη σχέση με όλα τα μέλη του νοικοκυριού. Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι οικιακοί βοηθοί στα νοικοκυριά είναι βαρύνουσας σημασίας, καθώς ουσιαστικά αποτελούν τις περισσότερες φορές τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των γονέων και των παιδιών, προσφέροντας στους γονείς τη δυνατότητα να περάσουν χρόνο με τα παιδιά τους όντας απαλλαγμένοι από τις οικιακές εργασίες. Παράλληλα, η καλή σχέση των παιδιών με τους οικιακούς βοηθούς ευνοεί τους γονείς, αφού επιστρέφοντας πολλές φορές από τη δουλειά, θέλουν να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, τα οποία θα έχουν καλή διάθεση αν οι οικιακοί βοηθοί έχουν περάσει ευχάριστες και διασκεδαστικές ώρες μαζί τους όσο έλειπαν οι γονείς.Συμπερασματικά, οι οικιακοί βοηθοί είναι πολύ χρήσιμοι και έχουν καθοριστική σημασία για πολλές οικογένειες, καθώς η παρουσία τους σε πολλά νοικοκυριά έχει γίνει βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση αρμονικού, ευχάριστου και εύφορου κλίματος μεταξύ γονέων, παιδιών και ηλικιωμένων ανθρώπων.

Keyword: 
Οικιακοί βοηθοί οικιακοι βοηθοι
DateUpdated: 
NULL
DateAdded: 
2011-05-30 12:25:43