Παράγοντες που οδήγησαν στην ανάδειξη του ρόλου των οικιακών βοηθών

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: ezineart
Rating: 
0
No votes yet

Ο εκσυγχρονισμός των κοινωνιών και η χειραφέτηση της γυναίκας, η οποία απαλλάχθηκε από το ρόλο της μητέρας-συζύγου-νοικοκυράς και παράλληλα εισήλθε δυναμικά στην αγορά εργασίας, οδήγησαν στην ανάδειξη της αξίας και του ρόλου των οικιακών βοηθών. Η αναίρεση παρωχημένων αντιλήψεων για το ρόλο της γυναίκας και τη θέση της στο σπίτι, σε συνδυασμό με τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες των νοικοκυριών, ώθησαν ολοένα και περισσότερες γυναίκες στο στίβο της εργασίας, προκειμένου το παντρεμένο ζευγάρι να αντεπεξέλθει στα οικονομικά βάρη που συνεπάγεται η δημιουργία οικογένειας με παιδιά. Η συρρίκνωση του ελεύθερου χρόνου των εργαζόμενων γονέων είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαιότητας πρόσληψης οικιακών βοηθών που θα ήταν επιφορτισμένοι με τις οικιακές εργασίες, περιλαμβάνοντας το μαγείρεμα, το καθάρισμα, τη φροντίδα των παιδιών και τις υπόλοιπες οικιακές εργασίες. Ο ρόλος των οικιακών βοηθών κρίνεται ιδιαίτερα κομβικός, αφού αναλαμβάνουν να συντηρήσουν ένα νοικοκυριό με πληθώρα υποχρεώσεων. Οι οικιακοί βοηθοί αποτελούν ένα πολύ ισχυρό οικογενειακό βοήθημα, καθώς απαλλάσσουν τα εργαζόμενα ζευγάρια από πολλά οικιακά βάρη, ενώ καταλυτικός είναι πολλές φορές και ο ρόλος τους στην φροντίδα και διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Επιπλέον, λόγω της δημογραφικής γήρανσης, και της συνακόλουθης αύξησης των ηλικιωμένων και συνταξιούχων, ολοένα και περισσότεροι οικιακοί βοηθοί επιφορτίζονται με το πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο της φύλαξης και φροντίδας αυτής της κοινωνικής κατηγορίας, παρέχοντας ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά. Το επάγγελμα του οικιακού βοηθού περιλαμβάνει μια σειρά από γνώσεις και δεξιότητες, που κυμαίνονται από τη μαγειρική έως τη νοσηλευτική. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ο πολυδιάστατος ρόλος που διαδραματίζουν οι οικιακοί βοηθοί στο νοικοκυριό, ενώ γίνεται αντιληπτό ότι οι οικιακοί βοηθοί έχουν εξελιχθεί σε κομβικό εργαλείο για τους εργαζόμενους γονείς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις διευρυμένες ανάγκες ενός νοικοκυριού.        

Keyword: 
Οικιακοί βοηθοί οικιακοι βοηθοι
DateUpdated: 
NULL
DateAdded: 
2011-05-30 11:53:14