ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: 150
Rating: 
0
No votes yet

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η Ελλάδα λόγω της στρατηγικής σημασίας της γεωγραφικής της θέσης (είναι περιττό να αναφέρουμε πως είναι το σταυροδρόμι τριών Ηπείρων : Ευρώπη, Ασία, Αφρική. Διαθέτει 3053 νησιά, 7700 χλμ ακτογραμμής, πιθανά κοιτάσματα πετρελαίου στο Αιγαίο κτλ.) από αρχαιοτάτων χρόνων είχε να αντιμετωπίσει πολλούς επίδοξους κατακτητές οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τον κυρίαρχο ρόλο που θα διαδραμάτιζαν σε πολλούς τομείς, με την κατάληψή της, εξαπέλυαν συνεχώς επιθέσεις.
Σήμερα οι επίδοξοι κατακτητές έχουν αυξηθεί καθώς και οι τρόποι με τους οποίους θα επιδιώξουν να προσεγγίσουν και τελικά να θέσουν υπό την κυριαρχία τους την Ελλάδα είναι πολλοί και πολυδιάστατοι.
Ο πόλεμος στις μέρες μας έχει αλλάξει μορφή. Όποιος εξακολουθεί να πιστεύει ότι πόλεμο έχουμε μόνο όταν στρατιωτικές δυνάμεις ανταλλάσσουν πυρά, θα πρέπει σίγουρα να το ξανασκεφτεί. Πόλεμος μπορεί να υπάρχει σε κοινωνικό, στρατιωτικό, θρησκευτικό κι οικονομικό επίπεδο. (Ιδιαίτερα για το τελευταίο στην Ελλάδα της εποχής μας δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία.)
Επιπροσθέτως, ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου έχει τροποποιηθεί κατά πολύ. Δεν ακολουθεί πλέον συγκεκριμένα μοντέλα και μοτίβα. Έχει χάσει την ‘’συμμετρία’’ που τον χαρακτήριζε. Οι σύγχρονες μορφές πολέμου είναι οι λεγόμενες ‘’α-σύμμετρες’’.
Γενικά, ασύμμετρος είναι ο πόλεμος που πραγματοποιείται με την χρησιμοποίηση πρωτότυπων (μη- συμβατικών) τρόπων για την επίτευξη του τελικού του σκοπού. Είναι ο πόλεμος στον οποίο μια δύναμη κατά πολύ μικρότερη σε αριθμό και μέσα, πλήττει έναν πιο πολυάριθμο και πιο ισχυρό ως σύνολο αντίπαλο.
Στόχος της είναι να επιφέρει ένα καταλυτικό πλήγμα προς τον εχθρό-στόχο, το οποίο θα επηρεάσει και θα τρομοκρατήσει την κοινή του γνώμη σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο τόσο βαθειά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πλέον περιθώρια αντίδρασης και ο εχθρός-στόχος να παραδοθεί στις ορέξεις της.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα ασύμμετρων μορφών πολέμου είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις, οι επιθέσεις αυτοκτονίας κατά αμάχων, η προπαγάνδα σε στρατιωτικά, θρησκευτικά, κοινωνικά ζητήματα, ο οικονομικός αποκλεισμός κ.ο.κ..
Εν κατακλείδι, ο πόλεμος με την μορφή που έχει λάβει είναι πιο επικίνδυνος καθώς γίνεται κατά τρόπο δυσδιάκριτο, όπερ σημαίνει πως πολλοί άνθρωποι μπορούν να ζουν με την ψευδαίσθηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Η κυβέρνηση καθώς και τα αρμόδια υπουργεία θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην διαμόρφωση ‘’ασύμμετρης’’ εξωτερικής- εσωτερικής πολιτικής καθώς και να αναπτύξουν μηχανισμούς αποτροπής των επίδοξων ‘’κατακτητών’’ της Ελλάδας.

Keyword: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
DateUpdated: 
NULL
DateAdded: 
2011-04-16 18:25:33
Category: