Πότε υφίσταται διετή διάσταση για έκδοση διαζυγίου και ποιός μπορεί να ζητήσει διαζύγιο για αυτό το λόγο ?

  • Posted on: 8 December 2013
  • By: 82
Rating: 
0
No votes yet

Άρθ. 1439 εδ. 3 Αστικού Κώδικα "Εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος. Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής και δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων." Κατά το άρθρο 1439 εδ. 3 ΑΚ σύμφωνα και με τη νομολογία του Αρείου Πάγου, διάσταση νοείται η φυσική και ψυχική απομάκρυνση των συζύγων μεταξύ τους, με την πρόθεση του ενός τουλάχιστον να μην έχουν πλέον κοινωνία βίου, χωρίς να αποκλείεται η έννοια της διάστασης και στις περιπτώσεις εκείνες που οι σύζυγοι κατοικούν ή διαμένουν χωριστά στην ίδια οικία. Εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς δύο τουλάχιστον χρόνια ο ισχυρός κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντα (του συζύγου που ζητά διαζυγιο). Η συμπλήρωση του χρόνου της διάστασης δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν στα πλαίσια προσπάθειας αποκατάστασης των συζυγικών σχέσεων. Κρίσιμος χρόνος για τη συμπλήρωση της διετίας είναι ο χρόνος της συζητήσεως της αγωγής διαζυγίου για διετή διάσταση στο πρωτόδικο δικαστήριο (πρέπει κατά το χρόνο αυτό να έχει συμπληρωθεί η διετία της διάστασης). Γιώργος Γιαγκουδάκης, Δικηγόρος Καβάλας Διαζύγια - Ποινικά - Ιντερνετ Γιά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικηγορικό γραφείο μου επισκεφθείτε το site μας http://www.giagkoudakis.dom.gr http://kavala-lawyer.blogspot.gr giagkoud@yahoo.com George Giagkoudakis Law Office

Keyword: 
διετή διάσταση, διαζύγιο, δικηγόρος καβάλας, δίκη διαζυγίου
AuthorResource: 
Category: