Συμβουλές γύρω από τις Απολυμάνσεις

  • Posted on: 19 September 2013
  • By: ezineart

Οι απολυμάνσεις περιλαμβάνουν τη χρήση αερίων, κυρίως χημικής προέλευσης, που αποσκοπούν στην εξουδετέρωση των εντόμων και παρασίτων που «κατοικοεδρεύουν» στους διάφορους χώρους των κατοικιών. Ανεξάρτητα αν μιλάμε για τερμίτες, ακάρεα, κοριούς, κατσαρίδες, μέλισσες, σαράκι ή οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε να εξοντώσετε, οι απολυμάνσεις είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές, αρκεί να υλοποιηθούν με το σωστό τρόπο. Ακολουθώντας ορισμένες απλές συμβουλές, όμως, η διαδικασία μπορεί να γίνει πιο απλή και αποτελεσματική.Αρχικά, έχετε υπόψη ότι πολλές χημικές ουσίες, που χρησιμοποιούνται ως απολυμαντικές, είναι τοξικές και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες όταν οι άνθρωποι και τα ζώα είναι εκτεθειμένοι στα κατάλοιπά τους. Επομένως, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε αέρια που δεν περιέχουν μεγάλη ποσότητα τοξικών ουσιών, αλλά θεωρούνται αποτελεσματικά από τους ειδικούς στις απολυμανσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες χημικές ουσίες είναι πιο αποτελεσματικές στις ξύλινες κατασκευές, ενώ άλλες κρίνονται πιο κατάλληλες για περιοχές που κατασκευάζονται από ατσάλι ή άλλα μέταλλα.Για όσο διάστημα εκτελείται η απολύμανση, όλα τα περιεχόμενα ενός σπιτιού θα είναι εκτεθειμένα στα χρησιμοποιούμενα αέρια. Επομένως, θα ήταν σοφό είτε να τα καλύψετε πολύ καλά είτε να τα απομακρύνετε από περιοχές που θα απολυμανθούν. Τα φάρμακα δε πρέπει να απομακρυνθούν πλήρως από το χώρο ή να σφραγιστούν σε τσάντες όπου δεν θα μπορούν να διεισδύσουν τα αέρια. Επιπλέον, εξυπακούεται πως όλοι οι άνθρωποι, τα κατοικίδια και τα φυτά δεν πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο όταν πραγματοποιηθεί η απολύμανση.Όταν πραγματοποιούνται απολυμάνσεις στα κτίρια, η ασφάλεια ανάγεται σε ύψιστης σημασίας προτεραιότητα για τους ανθρώπους, αφού η όλη διαδικασία μπορεί να επιφέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Έτσι, όλα τα τρόφιμα απαγορεύεται να είναι εκτεθειμένα στα απολυμαντικά αέρια, λόγω της πολύ υψηλής τοξικότητάς τους.Τέλος, μετά το πέρας της απολύμανσης όλες οι περιοχές του σπιτιού πρέπει να αερίζονται άριστα, ώστε να απομακρυνθούν τα χημικά αέρια από τους χώρους. Αυτό είναι εφικτό είτε ανοίγοντας τις πόρτες και τα παράθυρα είτε χρησιμοποιώντας ανεμιστήρες. Στη συνέχεια θα καταγραφούν τα επίπεδα χημικών κατάλοιπων ώστε να διαπιστωθεί αν η περιοχή είναι ασφαλής να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους και τα ζώα.