Τι είναι το family business coaching

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση)
Rating: 
0
No votes yet

Η οικογενειακή επιχείρηση είναι μια ξεχωριστή μορφή επιχείρησης. Tα άτομα που την απαρτίζουν κατά βάση συνδέονται με ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς και αναπτύσσουν ένα επίπεδο εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομία της χώρας μας. Βάσει μελετών πάνω από το 50% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι οικογενειακές. Δεν υπάρχει κάποιος επίσημος ορισμός για το τι είναι οικογενειακή επιχείρηση, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε πως οικογενειακή επιχείρηση είναι αυτή που ανήκει, διοικείται και κατευθύνεται από μια οικογένεια. Λαμβάνοντας υπόψη το δεδομένο ότι η πλειονότητα των ελληνικών επιχείρησεων είναι οικογενειακές, η εταιρεία Business Coaching Lab έχει δημιουργήσει την υπηρεσία family business coaching σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικογενειακής επιχείρησης. Αυτή η υπηρεσία ασχολείται με την επιχείρηση, με τις λειτουργίες της καθώς και με τα μέλη της οικογένειας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αρμονία στα καθήκοντα που έχει το κάθε μέλος της οικογένειας εντός και εκτός της επιχείρησης. Ανακαλύπτουμε τις ικανότητες του κάθε μέλους της και ενδυναμώνουμε τα θετικά χαρακτηριστικά του καθενός λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Παρέχουμε συμβουλευτική καθοδήγηση ώστε να τηρούνται οι ισορροπίες στα πλαίσια της επιχείρησης και να μην εμπλέκονται οι οικογενειακές σχέσεις στην καθημερινή λειτουργία της. Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης για την απόδοση του κάθε μέλους. Στις συναντήσεις με τον business coach επιδιώκουμε να συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογενειακής επιχείρησης με σκοπό όχι μόνο να λαμβάνουν γνώση για το τι χρειάζεται να γίνει αλλά και να αποδίδεται στον καθένα το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί ώστε να συμμετέχει στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Δημιουργούμε μαζί με τον επιχειρηματία το στρατηγικό σχεδιασμό που θα του επιτρέψει να πετύχει τους στόχους του. Η καλή επικοινωνία και η αποφυγή της επίλυσης των προσωπικών ζητημάτων εντός της εταιρείας είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας. Προτείνουμε την θέσπιση ξεκάθαρων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να καθορίζονται με σαφήνεια οι ρόλοι και τα καθήκοντα του καθενός. Με την υπηρεσία αυτή παρέχουμε καθοδήγηση στον επιχειρηματία που θα του επιτρέψει να αποφύγει πιθανές αποτυχίες στον σχεδιασμό αλλά και αποτυχίες να αναγνώρισει τις προσπάθειες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα μέλη της οικογένειας και το υπόλοιπο προσωπικό. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν ένα βασικό πλεονέκτημα το οποίο είναι η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων με τον πελάτη, κάτι που είναι πολύ πιο δύσκολο σε επιχειρήσεις που δεν είναι οικογενειακές. Με το business family coaching ευθυγραμμίζονται οι στόχοι της οικογένειας με τους στόχους της επιχείρησης, ενδυναμώνοντας ο ένας τον άλλο. Πρωταρχικός μας σκοπός είναι η ευημερία της επιχείρησης. Δεν είμαστε οικογενειακοί σύμβουλοι. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις συναισθηματικές καταστάσεις που μπορεί να εμποδίζουν την λειτουργική ανάπτυξη της επιχείρησης. Σκοπός μας είναι να συμβαδίσουν αρμονικά η οικογένεια με την επιχείρηση, θέτοντας μακροπρόσθεσμους επιχειρηματικούς στόχους.

Keyword: 
οικογένειαfamily business coachingοικογενειακές επιχειρήσειςοικογενειακοί σύμβουλοι
DateUpdated: 
NULL
DateAdded: 
2011-10-07 21:13:45
AuthorResource: