Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • Posted on: 15 August 2013
 • By: 982
Rating: 
0
No votes yet

Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύοντας στη δια βίου μάθηση και υλοποιώντας τις αρχές της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες, τόσο της αγοράς εργασίας, όσο και του κοινού που αναζητά διέξοδο επιμόρφωσης.
Μέσα από την ανάθεση φοιτητικών εργασιών και πτυχιακών εργασιών στο τέλος της παρακολούθησης των θεματικών ενοτήτων, το ΑΠΚΥ επιδιώκει την ζύμωση του φοιτητή με το γνωστικό αντικείμενο καθώς και την εμβάθυνσή του σε αυτό. Το ΑΠΚΥ προσφέρει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 1. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό
 • Θεατρικές Σπουδές
 • Επικοινωνία και δημοσιογραφία
 • Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία
 • Educational leadership
 • Thoery of education
 1. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
 1. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • Διοίκηση επιχειρήσεων
 • Τραπεζική και χρηματοοικονομική
 • Διοίκηση μονάδων υγείας
 • Πολιτική υγείας και σχεδιασμός υπηρεσιών υγείας

Όλοι κατανοούν απόλυτα την ανάγκη απόκτησης ενός πτυχίου και ταυτόχρονα την πίεση που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του ΑΠΚΥ. Οι εργασίες του ΑΠΚΥ είναι απαιτητικές και χρειάζεται να αφιερωθεί χρόνος για να ολοκληρωθούν. Οι φοιτητικές εργασίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ιδιαίτερες και απαιτούνται ώρες μελέτης. Οι θεματικές ενότητες δεν πρέπει να τρομοκρατούν τον υποψήφιο φοιτητή αντίθετα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μικρές εκπαιδευτικές προκλήσεις.

Keyword: 
ΑΠΚΥ Φοιτητικές εργασίες Θεματικές ενότητες Πρόγραμμα Σπουδών
DateUpdated: 
NULL
DateAdded: 
2012-10-23 11:51:07